ExxonMobil, Chevron line up Egyptian entries

Eni in Egypt
Eni in Egypt

Breaking