BW Energy plans Oslo IPO this quarter

The Adolo FPSO
The Adolo FPSO