BW Energy plans Gabon growth

The Adolo FPSO
The Adolo FPSO