Kosmos takes a second slice off capex

Kosmos Energy
Kosmos Energy