Pilenko to retire as executive chairman at TechnipFMC

Thierry Pilenko
Thierry Pilenko