BW Energy delays Dussafu work on turmoil

The Adolo FPSO
The Adolo FPSO